02-026-1909
contact@hrdsthailand.com

Testimonial – MG

MG Sales (Thialand) Co., Ltd.

เริ่มแรกที่แต้ได้มีโอกาสฟังพี่เอ้อบรมเรื่องของการบริการลูกค้า รู้สึกสนุกมาก เข้าใจง่ายและทำให้มีมุมมองในการทำงานเปลี่ยนไปมาก ๆ แต้จึงคุยกันในทีมว่าเราอยากให้พี่เอ้มาอบรมพนักงานของดีลเลอร์ที่พวกเราต้องดูแลกันอยู่ เพราะพนักงานต้องพบลูกค้ามากมายทุกวันและลูกค้าก็มีความแตกต่างกันทุกคน การรับมือกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญต้องมีทักษะที่ดีในการคุยกับลูกค้า จึงตัดสินใจเชิญพี่เอ้มาอบรมหลักสูตรแรกให้กับ SA (ที่ปรึกษางานบริการ) ของดีลเลอร์ MG ทั่วประเทศไทยก่อน หลังจากพี่เอ้มาสอน SA ของเราไป 4 รุ่น ก็ได้รับ feedback มาว่า “เป็นการอบรมที่สนุกไม่น่าเบื่อเลย” “อยากอบรมกับอาจารย์เอ้อีก” “หนูมีทัศนคติในการทำงานเปลี่ยนไปเลยค่ะ” “ผมเข้าใจลูกค้ามากขึ้นครับ” “หนูอยากให้ทุกคนในศูนย์บริการหนูมาเรียนกับอาจารย์เอ้มากเลย” “ผมสนุกกับการทำงานมากขึ้น” “หนูเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแล้วค่ะ” และ… อีกหลาย ๆ feedback ที่ได้รับมา และที่สำคัญ คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) ก็สูงขึ้นให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะ

แต้รู้สึกดีใจมากที่พวกเราตัดสินใจให้พี่เอ้มาอบรมให้พนักงานดีลเลอร์ของเรา ขอบคุณพี่เอ้มากนะคะที่มีส่วนช่วยให้พนักงานส่วนหนึ่งของดีลเลอร์ได้พัฒนาทักษะด้านการบริการลูกค้าดีขึ้น หวังว่าคอร์สต่อ ๆ ไป ถ้ามีโอกาสพี่เอ้จะมาอบรมให้พนักงานแผนกอื่น ๆ ของดีลเลอร์เราอีกนะคะ

ขอบคุณพี่เอ้มากค่ะ (รัก)
6 ส.ค.63

นิรัติศัย สว่างจิตร (แต้),

Regional Aftersales Manager
Customer Service Department
MG Sales (Thailand) Co., Ltd.

MG Sales (Thailand)
Service Excllence ปี 2563 รุ่นที่ 1

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของศูนย์บริการ MG ทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตร SERVICE EXCELLENCE for SA ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเข้มข้น 3 วัน ที่บริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบพัฒนาให้เหมาะสมกับงานบริการของที่ปรึกษางานบริการ (Service Advisors) ของ MG การจัดอบรมรุ่นแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17-18 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานคัดกรองและป้องกันอย่างเข้มงวด และในที่สุดได้มีการตัดสินใจเลื่อนกำหนดการจัดอบรมรุ่นถัดไป ให้มีขึ้นภายหลังเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมโรคระบาดครั้งใหญ่นี้

MG Sales (Thailand)
Service Excllence ปี 2563 รุ่นที่ 2-4

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดหลักสูตร SERVICE EXCELLENCE for SA สำหรับอีก 3 รุ่นที่ถูกเลื่อนมาเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเข้มข้น 3 วัน สำหรับรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 รุ่นที่ 3 วันที 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม และสำหรับรุ่นที่ 4 วันที่ 7-9 กรกฎาคม และถึงแม้ผู้เข้าอบรมต้องเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันฯ แต่บรรยากาศการเรียนรู้ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและผู้เข้าอบรมประทับใจในความรู้ที่ได้รับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ๆ

ดูความคิดเห็นทั้งหมด Click
ดูความภาพกิจกรรมทั้งหมด Click