02-026-1909
contact@hrdsthailand.com

Testimonial MT

Modern Tage Co., Ltd.

ปรัชญาการทำงานของผมคือ “คนสำราญ งานสำเร็จ” ด้วยพื้นฐานอาชีพวิศวกร ที่ถูกสอนมาให้คิดแบบ critical thinking ทุกอย่างต้องมีเหตุและผล แต่สำหรับการทำงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า บางครั้งเหตุผลไม่สามารถทำให้งานสำเร็จได้ ผมไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อลูกค้า เก็บมาคิดเก็บมาเครียด จึงทำให้ “คนไม่สำราญ และงานก็ไม่สำเร็จ ” จนผมได้มีโอกาสพบเจอ อ.เอ้ สมัยทำงานอยู่ที่บริษัทเดิม SC Asset ซึ่งท่านผู้บริหารได้เชิญ อ.เอ้ มาให้ความรู้เรื่องงานบริการลูกค้า ทำให้ผมเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งและปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น บรรยากาศการอบรมในวันนั้นผมได้ทั้งความรู้และความสุขมาก หลังการอบรมผมได้นำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติอย่างตั้งใจ ทำให้ปรัชญาการทำงานผมบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้ผมเติบโตในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็ว

เมื่อผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารของบริษัท Modern Tage ซึ่งให้บริการรับสร้างบ้าน สิ่งที่ผมสัมผัสได้จากน้อง ๆ วิศวกรที่ผมดูแลอยู่ ไม่ต่างอะไรกับผมตอนเริ่มทำงานใหม่ ๆ ดังนั้นภารกิจแรกที่ผมคิดถึงและต้องทำให้เร็วที่สุดคือ การเติมเต็มความรู้ด้านงานบริการลูกค้าให้กับทีมงานของผม และคนแรกที่ผมคิดถึงก็คือ อ.เอ้

ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างที่ผมคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกคือ ทีมงานได้ความรู้ ประทับใจ สนุกสนาน และมีความสุขในการอบรมมาก ๆ ผลการปฏิบัติงานหลังการอบรม คือผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าหลังส่งมอบบ้านดีขึ้นเกือบเท่าตัว ทำให้น้อง ๆ วิศวกร มีความสุขและมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น และผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ อ.เอ้ มาให้ความรู้ในปีหน้าและปีต่อ ๆ ไปทุกปี…

รักและเคารพ อ.เอ้
11 ส.ค. 2563

ยุทธนา ครองยุทธ,

Country Manager
Modern tage Co.,Ltd

ดูความคิดเห็นทั้งหมด Click
ดูความภาพกิจกรรมทั้งหมด Click